Studnie Głębinowe


Wykonujemy ujęcia wód głębinowych o średnicy rur od 100 do 300 mm oraz studni abisyńskich o średnicach od 32 do 40 mm (głębokość maksymalna odwiertu wynosi 150 m).

studnie głębinowe

Wiercenie studni głębinowej przeprowadzamy jednym z trzech sposobów:

 • metodą obrotową na prawy obieg płuczki,
 • metodą obrotową na sucho bez osłony,
 • metodą udarową w osłonie rur stalowych.

Sprzęt do odwiertów, którym dysponujemy, charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi. Posiadamy urządzenia niewielkich rozmiarów, co umożliwia dotarcie do miejsc, w których wjazd samochodem ciężarowym jest niemożliwy.

Korzystamy z rur studniarskich o wysokich parametrach technicznych i wytrzymałościowych. Posiadają certyfikaty niezbędne do stosowania w instalacjach z wodą pitną.

Oferujemy kompleksową usługę, w skład której wchodzi:

 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z wykonaniem ujęcia wód głębinowych,
 • pomoc w lokalizacji ujęcia (dostosowanie miejsca odwiertu do przepisów i warunków hydrogeologicznych terenu),
 • wiercenie wraz z filtrowaniem, obsypką żwirową i próbnym pompowaniem,
 • określenie parametrów studni (m.in. głębokość stabilizacji lustra wody, obliczenie depresji, określenie wydatku nominalnego),
 • pobranie próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej,
 • dobór pompy głębinowej (w przypadku abisynek – hydroforowej) oraz podłączenie,
 • doprowadzenia ujęcia do budynku,
 • montaż obudowy ujęcia wody z kręgów betonowych lub z laminatu poliestrowo-szklanego,
 • tworzenie dokumentacji z wykonywanych prac geologicznych i dokumentacji powykonawczej (handlowej).


wiercenie studni