Piezometry


    Nasza firma wykonuje także piezometry, czyli otwory wiercone stosowane do kontroli wód podziemnych np. w ziemnych budowlach hydrotechnicznych.
Są to otwory służące do mierzenia poziomu zwierciadła wody, a także pomiaru jej temperatury, kierunku i prędkości filtracji.
    Piezometry ponadto umożliwiają pobór próbek wody w celu przeprowadzenia badania bakteriologicznego i fizyko-chemicznego.