Odwodnienia


    Oferujemy kompletne odwodnienia terenów i wykopów studniami depresyjnymi i chłonnymi, a także rząpie pod różnego rodzaju budowle (np. stacje paliw, cementownie, budynki użyteczności poblicznej, budynki mieszkalne).
    Świadczymy także usługi w zakresie odwodnień liniowych (np. kanalizacje, rurociągi), dysponujemy agregatami prądotwórczymi, rurociągami odprowadzającymi wodę, pompami głębinowymi i innym sprzętem zapewniającym kompleksowość naszych usług.
W ramach odwodnień oferujemy:
  • projektowanie odwodnień
  • tworzenie studni depresyjnych lub chłonnych
  • nadzór nad wykonaną instalacją
  • likwidacja odwadniających otworów studziennych