Sondy Pionowe


    Nasza firma zajmuje się wykonywaniem odwiertów oraz instalacji dolnego źródła ciepła na potrzeby pomp ciepła w postaci wierconych kolektorów pionowych. Kolektor gruntowy pionowy wykonany jest poprzez odwiert w ziemi na głębokość średnio do 120m, średnica otworu w zależności od producenta i typu sondy wynosi od 110 do 190mm.
Posiadamy sprzęt pozwalający na dotarcie w miejsca, gdzie nie ma dojazdu dla wiertnic na podwoziu samochodu ciężarowego, sprzęt ten pozwala także na wyrządzenie minimalnych szkód na działce w trakcie wiercenia. Najczęściej instalujemy sondy pionowe firmy Muovitech i Aspol, które są przygotowanie fabrycznie, indywidualnie na wymiar dla każdego klienta.
    Po zamontowaniu kolektorów pionowych i przeprowadzeniu próby szczelności napełniamy je roztworem glikolu i wody. Przestrzeń odwiertu wokół sondy jest wypełniana za pomocą metody contractor środkami zwiększającymi przewodność cieplną i zdolność regeneracji termicznej gruntu. W trakcie wykonywania odwiertu porównujemy profil geologiczny gruntu z danymi zawartymi w projekcie, analizujemy je i wyliczamy całkowity uzysk energetyczny. Jeśli odstępstwo danych faktycznych od projektowych jest znaczące – korygujemy długość całkowitą odwiertów, dzięki czemu nie narażamy inwestora na zbędne koszty, czy też na przewymiarowanie dolnego źródła ciepła.
Innym sposobem „wydobycia” ciepłą z gruntu jest metoda dwóch studni. Woda jest bardzo dobrym medium, które doskonale nadaje się do wykorzystania jej jako nośnik ciepła. Pompy ciepła korzystające z wody głębinowej mają wyższą wydajność i efektywność w porównaniu z i tak bardzo wydajnymi sondami pionowymi, dlatego też jest to źródło najtańsze i nie wymagające z reguły dużych przestrzeni wokół domu. Studnie eksploatacyjna i chłonna są rozmieszczone w odległości 12-18m od siebie. Pompy ciepła typu woda-woda umożliwiają pozyskanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne. Wody głębinowe cechuje stała temperatura na poziomie minimum 8st.C, dzięki czemu inwestor może liczyć na pozyskanie ciepła o wysokiej rocznej zdolności grzewczej.
    O możliwości wykorzystania wód głębinowych decyduje dostępność warstwy wodonośnej, a także wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Nasze prace w tym wypadku są identyczne jak w przypadku odwiertów pod studnie głębinowe, zmieniona jest tylko dalsza instalacja wodna, która przy dobrym wydatku studni umożliwia podłączenie wody ze studni zarówno do instalacji pompy ciepła, jak też do instalacji wodnej budynku.