Aktualności

   

Coraz więcej studni

    W większości przypadków decyzja o wierceniu studni ma podłoże ekonomiczne. W przypadku firm i gospodarstw rolnych studnia pozwala na olbrzymie oszczędności z tytułu opłat za pobieraną wodę, a w przypadku osób indywidualnych stanowi tańszą alternatywę wobec kosztów związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej (pozwolenie, projekt, mapy, geodeci, głębokie roboty ziemne niejednokrotnie wymagające przebicia przez drogę, prace instalacyjne, specjalne zasuwy, wodomierze i ich okresowa legalizacja). Koszty późniejszej eksploatacji studni to tylko energia elektryczna do napędu pompy.
    Woda jest potrzebna do rozpoczęcia robót budowlanych. Wydanie pozwolenia na budowę niejednokrotnie uzależnione jest od dostępności wody. Po zakończeniu budowy, istniejącą studnię możemy i powinniśmy nadal eksploatować ze względu na proces samooczyszczania się studni będącej w ciągłym użytkowaniu. Studnia powinna nadal służyć chociażby do celów nawadniania trawnika czy ogrodu.
    Niektórzy właściciele często decydują się na budowę studni mimo podłączenia do wodociągu. Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę .Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę. Woda ze studni jest wykorzystywana do napełniania basenów/stawów, podlewania ogrodu, trawnika, lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieku), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy.