Aktualności

   

Gdzie jest woda?

    Dzięki rozwojowi techniki jesteśmy w stanie sprawnie i z możliwie największym prawdopodobieństwem określić głębokość zalegania warstw wodonośnych, oraz orientacyjny nominalny wydatek studni, dzięki czemu możliwy jest optymalny dobór zastosowanych materiałów, oraz wstępna wycena inwestycji.
    Do najczęściej stosowanych metod zaliczamy:
    - sondowanie elektrooporowe,
    - metoda potencjałowa,
    - odwierty próbne,
    - mapy hydrogeologicznych.
Na życzenie klienta wiercimy w miejscu które wyznaczy radiesteta, gdyż ta metoda w wielu przypadkach okazuje się skuteczna.