Aktualności

   

Badania wody

    W celu dokonania analizy jakości i przydatności wody do spożycia oraz dobór ewentualnych systemów uzdatniania wody należy wykonać analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.
Analiza fizykochemiczna obejmuje między innymi:
- Badanie pH
- Twardość
- Żelazo
- Mangan
- Azotany
- Jony amonowe
- Chlorki
- Przewodność elektrolityczna
- Magnez
- Wapń
Analiza mikrobiologiczna obejmuje następujące badania:
- Escherichia coli
- Bakterie grupy coli
- Enterokoki
- Pseudomonas aeruginosa
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/-2°C po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72 h